• Katarina Karmazinova

Emócie tvarujú telo

Telo, myseľ, emócie a duch tvoria jednotu. Stiahnutý žalúdok, hrča v krku sú všeobecne známe telesné reakcie na emočný stres. Psychosomatika – veda, ktorá pojednáva o tom, ako psychika ovplyvňuje telo, sa už vyučuje na univerzitách. Lekári tradičnej čínskej medicíny diagnostikujú podľa emócií. Emócie sú tesne spojené s činnosťou orgánov, prostredníctvom nich orgány reagujú na vnútorné popudy i na citové podnety, ktoré prichádzajú zvonku. Starí Číňania vedeli, že ak sú city priveľké, intenzívne a pôsobia dlhodobo, môžu sa stať príčinou choroby. Ako sú spojené telo a emócie mi rozprávala Mgr. Petra Biháry, ktorá študovala sociálnu prácu, koncentratívno-pohybovú terapiu a viac ako 20 rokov sa venuje kraniosakrálnej terapii i rôznym formám somatických a dotykových terapií.

Venujete sa telu i pohybu. Sú v centre vašej pozornosti aj emócie klientov? Odkiaľ pochádza táto myšlienka prepojenia tela a emócií?


Táto myšlienka je veľmi stará. Zakladateľ moderného lekárstva Hippokrates si všimol vplyv tela - konkrétnych telesný štiav na emočné reakcie, temperament a následne na zdravie človeka. Odvodil a pomenoval 4 typy osobnosti. O emočných vplyvoch na telo hovoria aj staré medicínske systémy ako čínska či indická medicína. Z myšlienky, že telo a emócie sú od seba závislé, vychádzal i rakúsky lekár a psychoanalytik Wilhelm Reich (1897 – 1957). Krátkodobé psychofyzické terapie spájajú klasickú psychoterapiu s masážami, dotykom, dýchaním v snahe uvoľniť emocionálne bloky. Americký chiropraktik Stanley Keleman (1931-2018) je priekopníkom v oblasti štúdia ľudského tela a jeho spojenia s emočnými skúsenosťami.


Ako sa teda prejavujú emócie na našom tele?


Myšlienky, emócie i zážitky zanechávajú na tele stopy, tak povediac vpisujú sa do našej telesnej štruktúry. Tvar našej postavy je podľa Kelemana utváraný vnútornými i vonkajšími emočnými zážitkami od detstva až do smrti. Ľudské telo nesie stopy po láske a sklamaní. Tak ako sa vyvíjame v jednotlivých vrstvách, v jednotlivých obdobiach nášho života máme rôzne emočné zážitky, tak sa v nás vytvárajú vrstvy emócií. Počas skúmania emócií a ich vplyvu pochopil Keleman Freudov výrok: „Anatómia je osud.“ Jednotlivé anatomické štruktúry sú schopné zachytiť emócie, prácou s týmito štruktúrami ako tkanivá, svaly, či kosti sa môže prebudiť naša minulá skúsenosť, vnútorné emočné zážitky, či dokonca hlboká múdrosť v nás.

„Pocity sú spojivom, ktoré nás drží spolu, pretože sú svojou podstatou anatomické.“

Stenley Keleman. Psychológom je známe že emočná záťaž, či trauma sa prejavia v telesných štruktúrach, sú príčinou duševných ochorení či tzv. psychogénnej bolesti, teda bolesti, ktorú spôsobia emočné faktory, napr. bolesť hlavy, chrbta či brucha. V koncentratívno-pohybovej terapii venujeme pozornosť pohybu a emočnému stavu klienta. Je rozdiel v tom, ako sa hýbe človek plný radosti, či ten plný hnevu. Inak sa sedí so smútkom, inak so spokojnosťou v hrudi.

Ako je to s intenzitou emócií a ich vplyvom?


Čínska medicína sa domnieva, že dlhodobé intenzívne emócie sú príčinou ochorení. Na poznatkoch rakúskeho lekára Reicha sú postavené mnohé „body terapeutické“ prístupy. Podľa neho intenzívne emócie aj myšlienky spúšťajú obranné mechanizmy na tele osobitným spôsobom, prejavujú sa v svalovom napätí a v dýchaní. Psychológom i psychoterapeutom je známe, že v priebehu práce pozorovaním telesných prejavov môžeme zistiť, kde na tele sa emócie u klienta prejavujú – a kryštalizujú. Hovorí sa tomu aj „telesná kryštalizácia emócií“. Minulé emočné skúsenosti sú základom postojov klienta, častokrát sú napäté mnohé svalové skupiny a klient si životom nesie akýsi emočný pancier.


Kde všade sa môžet emočné napätie uložiť?


Kdekoľvek. Do svalov, do spojivových tkanív, do kostí, do buniek. Wilhelm Reich ako psychoanalytik a lekár rozdelil oblasti svalového napätia do siedmych rovín: očná, ústna, mozgová, hrudná, bránicová, brušná a panvová rovina. Nahromadené napätie odporúčal uvoľňovať masážami, dýchaním a rôznymi technikami z body terapie. Techniky mali uvoľniť emócie, ktoré klient potláčal.


Ako pracuje s emóciami kraniosakrálna terapia?


Doktor John E. Upledger, zakladateľ kraniosakrálnej terapie, veľmi úspešne aplikoval terapiu na emočne labilné deti. Značné výsledky sa ukázali v práci s úzkostnými i depresívnymi klientami. Klinické výskumy doktora Upledgera a biofyzika Zvi Karniho viedli k poznaniu, že emócie sa v tele zadržiavajú v podobe takzvaných „emocionálnych energetických cýst.“ Takto zachytený emočný stres časom narúša rôzne telesné funkcie a prejavuje sa celou škálou symptómov a dysfunkcií.


“Kraniosakrálna terapia a somatoemočné uvoľnenie sú spôsoby,

ako pomôcť klientovi obnoviť a znovu integrovať spomienky a možnosti,

ktoré sú uzamknuté v svaloch a v kraniálnom rytme.“

James S. Gordon

Čo je to metóda somato-emocionálneho uvoľnenia?


Je to metóda, v ktorej školený kraniosakrálny terapeut prostredníctvom špeciálnych techník vstupuje do akéhosi dotykového dialógu s jednotlivými časťami tela a uvoľňuje emočné napätie, stres uložený v tele. Je to akási verbálna i neverbálna komunikácia s telom, v ktorej sa využíva jemný dotyk a pracuje sa s kraniosakrálnym rytmom (rytmus mozgovo-miechového moku, 6-8 cykov za minútu). Je to jemné dotykové riešenie emočného stresu a napätia.


Podľa toho, čo ste nám prezradili o prepojení tela, emócií a myšlienok, by sme si asi mali vyberať komu dovolíme, aby sa nás dotkol?


Určite áno. Ako tvrdia posledné neuropsychologické výskumy emócie sú nákazlivé. Sme schopní sa naladiť na emócie druhých, nasať ich do seba a potom si ich odniesť domov, skladovať ich a nakoniec z nich aj ochorieť. Mali by sme si vybrať profesionálov, ktorí sa vzdelávali v akreditovaných školách či kurzoch, majú dobré referencie, a ak to tak môžem povedať sú „emočne stabilní“. Pozor, niekedy aj profesionálne vzdelaný človek môže prekročiť hranice svojho vzdelania. Chcem tým povedať, že masér nie vždy je aj psychoterapeut. Ak sa mi pri klasickej masáži otvoria emočné zážitky, je dobré a hlavne bezpečné nájsť si odborníka s psychologickým či terapeutickým vzdelaním a spracovať túto skúsenosť s ním.

------------------------------------------

Mgr. Petra Biháry, MIFPA (Member of International Federation of Professional Aromatherapists), je členka Medzinárodnej Federácie Aromaterapeutov, členka združenia profesionálnych terapeutov IAHP (The International Association of Healthcare Practitioners – medzinárodná asociácia zdravotných pracovníkov) kraniosakrálny terapeut, pohybový špecialista, fasciálny kouč, profesionálny aromaterapeut.

5 views0 comments

Recent Posts

See All